Novice
obcina_trbovlje
Zaključevanje del na Zasavskem podjetniškem inkubatorju

Občina Trbovlje se s svojimi podizvajalci trudi, da v najkrajšem možnem času v polnosti zaživi Zasavski podjetniški inkubator, ki bo obstoječim in novonastalim prodornim podjetjem ter inovativnim posameznikom omogočal spodbudno okolje za nastanek novih inovativnih idej, hkrati pa poskrbel, da bodo ta podjetja imela prostor, v katerem bodo skrbela za razvoj.

Gradbeno obrtniška in instalacijska dela so po informacijah inženirke Jerice Zidar iz podjetja Degar v glavnem zaključena. Urejeni so vsi komunalni priključki. V delavnicah se montira oprema, zgornji pisarniški prostori so zaključeni in pripravljeni za montažo notranje opreme. Pohištvo je v izdelavi in bo montirano v pogodbenem roku, t.j. do 31.03.. V izvajanju so zaključna fasaderska dela – obloga na vhodnem portalu in priprave na asfaltiranje.

Za skladišče goriv je bila že vložena vlogo za uporabno dovoljenje. Vsa dokazna dokumentacija za sam objekt se zbira tekoče, tako, da je v načrtu tudi, da bo vloga za uporabno dovoljenje za objekt vložena najkasneje do 15. 04. 2022.

Več o napredku je vidno v spodnji galeriji fotografij z lokacije.

Naložbo in aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: »3 – Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«